Majitelé ředitelé a manažeři firem

Víte, co si opravdu myslí Vaší zaměstnanci o Vaší firmě? Kde jsou rezervy, co by se dalo zlepšit? Máte představu o nešvarech ve firmě nebo naopak o skrytých pokladech a potenciálu? Využijte jedinečný nástroj E-FeedBacku a posuňte postupně Vaší firmu mnohem dále. Možná se dozvíte informace a poznatky, o kterých jste nevěděli...

Poslání E-FeedBacku

Mezi poslání E-FeedBecku z pohledu majitelů, ředitelů, manažerů a vedoucích pracovníků patří mimo jiné:

 • zjistit, co si myslí a jak hodnotí firmu její zaměstnanci
 • dát prostor pro jejich realizaci, jejich nápady a náměty
 • odhalit skryté nešvary (např. krádeže, pomluvy...) i poklady ve firmě (skryté osobnosti)
 • ušetřit náklady, zjednodušit práci, zvýšit efektivitu nebo maximalizovat zisky
 • stabilizovat firmu, upevnit postavení na trhu, zvýšit image, získat náskok před konkurencí
 • pomoci zaměstnancům, managementu i majitelům lépe zvládat současnou těžkou dobu
 • vhodnou cestou pomoci managementu nadchnout zaměstnance pro zajímavé nápady nebo inovace, "rozhýbat staré struktury a ležérní přístup k práci"
 • výrazně omezit případnou fluktuaci zaměstnanců nebo pomoci vyřešit nedostatek lidí ve firmě (např. proč nemůžeme najít potřebné zaměstnance)
 • využít co nejlépe lidského potenciálu každé firmy
 • říci věci, které možná jako majitelé ve Vaší firmě nevidíte - ale jsou velmi důležité...
 • a zároveň díky propracovanému systému využít potenciál zaměstnanců naplno!


Proč nezávislí odborníci

Klíčovou roli v celém nástroji hrají nezávislí odborníci - mediátoři, kteří díky speciálnímu know-how a zkušenostem mohou být tím vhodným prostředníkem mezi zaměstnanci a vedením firmy. V rámci dlouhodobé spolupráce, která je nejvýhodnější, by měl být vytvořen důvěrný vztah mezi zaměstnancem firmy a příslušným mediátorem na straně jedné a vedením (majiteli) firmy a nezávislým odborníkem na straně druhé.

Zaměstnanci by tak měli získat důvěru vůči mediátorům a vyjádřit "svůj názor" svobodně, otevřeně a bez obav z jakýchkoliv případných následků - vždy zaručujeme anonymitu zaměstnance vůči vedení firmy - zajímá nás pouze jeho názor - E-FeedBack.

Jak vše probíhá

Celý proces je velmi jednoduchý. Zahrnuje následující kroky:

 • Setkání (komunikace) se zástupci firmy
  V rámci kterého si stanovíme cíle E-FeedBacku, jeho rozsah a časový rozvrh
 • Osobní setkání s jednotlivými zaměstnanci firmy nebo jejich oslovení internetovou formou
  Neformální setkání s každým zaměstnancem samostatně v rozsahu 1-2 hodin nebo využití elektronické (internetové formy)
 • Zpracování a posouzení E-FeedBacku
  Jednotlivé výstupy od zaměstnanců budou zpracovány budou vypracovány detailní analýzy a doporučení
 • Prezentace výsledků
  Vedení a majitelé firmy získají kompletní výstupy z celého E-FeedBacku, které jsou klíčové pro každou firmu
 • Návrh opatření
  Bude-li to nutné (možné, vhodné nebo potřebné) navrhneme různá opatření - další postupy související s jednotlivými (vybranými) výstupy


Výstupy

Firma díky E-FeedBacku může získat velmi cenné informace, které mohou mít cenu "zlata". Díky tomu může získat daleko větší stabilitu na trhu, klid pro svojí činnost, zajímavou možnost dalšího rozvoje. Důležitá je také větší "spokojenost" zákazníků a zejména jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou pro každou "rozumnou" firmu klíčoví. Dnešní doba není jednoduchá, konkurenční prostředí je mnohdy velmi silné - proto každý impulz a důležitá informace vedoucí ke zlepšení může mít cenu zlata.

Zkušební test

E-FeedBack je možné vyzkoušet na malém vzorku zaměstnanců. Díky tomu můžete na vlastní kůži vyzkoušet přínos celého nástroje.

Garance vrácení peněz

Náš nástroj je unikátní. Jsme si jistí jeho přínosem, zejména je-li implementován dlouhodobě. Pokud ovšem s E-FeedBackem nebudete spokojeni, garantujeme Vám vrácení celé částky za naše služby.

Jednou ročně nebo průběžně

Je optimální, aby se celý proces E-FeedBacku opakoval jednou ročně nebo průběžně (v případě většího počtu zaměstnanců!). Díky tomu bude efekt daleko lepší, například díky budování vzájemné důvěry našich mediátorů se zaměstnanci či představiteli firmy.

Zaměstnanci

Co si opravdu myslíte o Vaší firmě? Kde jsou rezervy, co by se dalo zlepšit? Máte představu o nešvarech ve firmě nebo naopak o skrytých pokladech a potenciálu? Využijte jedinečný nástroj E-FeedBacku a posuňte postupně Vaší firmu mnohem dále. Řekněte vedoucím a majitelům, co si opravdu o Vaší firmě myslíte...

Poslání E-FeedBacku

Mezi cíle FeedBecku z pohledu zaměstnanců patří mimo jiné:

 • zjistit, co si myslíte a jak hodnotíte firmu jakožto zaměstnanci
 • dát prostor pro Vaší realizaci, Vaše nápady a náměty
 • odhalte skryté nešvary i poklady ve firmě
 • ušetřete náklady, zjednodušte si práci, zvyšte efektivitu nebo maximalizujte zisky
 • stabilizujte firmu, upevněte její postavení na trhu, zvyšte image, získejte náskok před konkurencí
 • pomozte sobě, svým kolegům i managementu firmy lépe zvládat současnou těžkou dobu
 • a zároveň díky propracovanému systému využít potenciál firmy naplno!


Úpřímnost a otevřenost

Společně se můžeme podívat "pravdě do očí". Pokud Vám opravdu jde o Vaší firmu, chcete, aby byla co nejstabilnější a patřila mezi nejlepší, tak budete jistě rádi za možnost poskytnout konstruktivní kritiku a poznatky, které mohou firmě, a potažmo Vám jakožto zaměstnancům, jen pomoci.

Konkrétní poznatky, náměty a nápady, mnohdy ze strany "nejpovolanějších" - tedy Vás jakožto zaměstnanců, posouvají každou firmu výrazně dále. Věcná kritika není vždy příjemná, ale z dlouhodobého hlediska může být také velmi prospěšná.

Jak vše probíhá

Naším cílem je vybudovat důvěrný vztah s Vámi, jakožto zaměstnanci, ale také s vedením firmy. Díky tomu můžete poskytnout tu nejlepší formu FeedBacku a především jeho správnou aplikaci - využití. Stabilní, prosperující a lidsky přívětivá firma je i naším cílem.

Všem zaměstnancům zaručujeme anonymitu jejich názorů - FeedBacku. Management firmy se nedozví, který ze zaměstnanců nám jednotlivé informace poskytl. To umožňuje zaměstnancům svobodně vyjádřit svůj názor, aniž by měli obavy z možné persekuce nebo nepříjemností. Málokterý zaměstnanec si dovolí otevřeně, upřímně a vhodným způsobem svému nadřízenému nebo majiteli říci, co si opravdu myslí. Což je někdy žel velká škoda...