E-Feedback

Zjistěte, co si myslí Vaší zaměstnanci a kolegové o Vaší firmě, zákaznících, jednotlivých zaměstnancích nebo o vizích a plánech firmy. E-FeedBack zaměstnanců (Employee FeedBack) je nový a zcela unikátní nástroj, který může výrazně pomoci zkvalitnit pracovní prostředí a životy všech zaměstnanců firmy, zvýšit spokojenost zaměstnanců, snížit jejich fluktuaci nebo přispět k dalšímu rozvoji firmy...

Díky jedinečnému know-how a svým dlouholetým zkušenostem tak mohou nezávislí a zkušení odborníci (tzv. mediátoři) získat pro vedení firmy velmi důležité informace, které pomohou k neustálému zlepšování firemního prostředí, osobní pohody a spokojenosti zaměstnanců a nepochybně také k dalšímu rozvoji celé firmy. 

Nástroj E-FeedBack nabízíme ve všech regionech České a Slovenské republiky.

Poslání E-FeedBacku

E-FeedBack zaměstnanců si proto klade za cíl například zjistit:

 • co si myslí jednotliví zaměstnanci o firmě jako celku
 • co si myslí o vedení firmy a jejich vlastních nadřízených
 • co si myslí o jednotlivých zaměstnancích (kolektivu)
 • co si myslí o vizi firmy a o jejich plánech do budoucna
 • co si myslí o "správném fungování firmy"
 • co si myslí o zákaznících a obchodních partnerech firmy
 • co by zlepšili ve firmě ve vztahu k financím, pracovnímu prostředí, pro zákazníky...
 • jaké mají nápady a náměty na zlepšení  z pohledu fungování firmy
 • jaké mají nápady na nové výrobky a služby - inovaci ve vztahu ke klientům firmy
 • kde hledat úspory a zvýšit efektivitiu, omezit krádeže, zlepšit vztahy na pracovišti..
 • co je trápí, s čím by potřebovali pomoc v pracovním i osobním životě
 • a další oblasti, které mohou výrazně pomoci zaměstnancům a potažmo samotné firmě...
 • a zároveň díky propracovanému systému využít potenciál zaměstnanců naplno!


Nezávislí odborníci

Klíčovou roli v celém nástroji hrají nezávislí odborníci - mediátoři, kteří díky speciálnímu know-how a zkušenostem mohou být tím vhodným prostředníkem mezi zaměstnanci a vedením firmy. V rámci dlouhodobé spolupráce, která je nejvýhodnější, by měl být vytvořen důvěrný vztah mezi zaměstnancem firmy a příslušným mediátorem na straně jedné a vedením (majiteli) firmy a nezávislým odborníkem na straně druhé.

Zaměstnanci by tak měli získat důvěru vůči mediátorům a vyjádřit "svůj názor" svobodně, otevřeně a bez obav z jakýchkoliv případných následků - vždy zaručujeme anonymitu zaměstnance vůči vedení firmy - zajímá nás pouze jeho názor - FeedBack.

Jak vše probíhá

Celý proces je velmi jednoduchý. Zahrnuje následující kroky:

1. Setkání (komunikace) se zástupci firmy
V rámci kterého si stanovíme cíle E-FeedBacku, jeho rozsah a časový rozvrh

2. Osobní setkání s jednotlivými zaměstnanci firmy nebo jejich oslovení internetovou formou
Neformální setkání s každým zaměstnancem samostatně v rozsahu 1-2 hodin nebo využití elektronické (internetové formy) - co bude firmě lépe vyhovat

3. Zpracování a posouzení FeedBacku
Jednotlivé výstupy od zaměstnanců budou odborníky zpracovány pro vedení firmy nebo její majitele, budou také vypracovány detailní analýzy a doporučení

4. Prezentace výsledků
Vedení a majitelé firmy získají kompletní výstupy z celého FeedBacku, které jsou klíčové pro každou firmu

5. Návrh opatření
Bude-li to nutné (možné, vhodné nebo potřebné) mohou naši odborníci navrhnout různá opatření - další postupy související s jednotlivými (vybranými) výstupy z FeedBacku

Aplikace MyFeedBack

Kromě osobní nebo internetové formy můžete využít aplikaci MyFeedBack, která umožní využít náš nástroj za bezkonkurenční cenu a ve Vaší režii:

1. Připravíme pro Vás aplikaci MyFeedBack
Jednoduchá internetová aplikace, díky které si cely E-FeedBack připravíte a vyhodnotíte sami. Můžete tak za miniální finanční náklady získat nástroj, se kterým můžete pracovat zcela neomezeně.

2. Vše si sami připravíte, zpracujete a následně vyhodnotíte
Sami si připravíte celý nástroj E-FeedBacku (např. jednotlivé otázky), dáte prostor Vašim zaměstnancům vyjádřit svůj názor, vše následně zpracujete a pak samozřejmě vyhodnotíte. Je to vše ve Vaši réžii. Můžete provádět neomezený počet kampaní.

3. Přístup k našemu know-how
Samozřejmě také získáte přístup k našemu know-how, které Vám pomůže nástroj připravit a vyhodnotit. Rádi Vám samozřejmě pomůžeme i při využití této formy...

Výstupy

Firma díky E-FeedBacku může získat velmi cenné informace, které mohou mít cenu "zlata". Díky tomu může získat daleko větší stabilitu na trhu, klid pro svojí činnost, zajímavou možnost dalšího rozvoje. Důležitá je také větší "spokojenost" zákazníků a zejména jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou pro každou "rozumnou" firmu klíčoví.

Dnešní doba není jednoduchá, konkurenční prostředí je mnohdy velmi silné - proto každý impulz a důležitá informace vedoucí ke zlepšení může mít cenu zlata.

Zkušební test

E-FeedBack je možné vyzkoušet na malém vzorku zaměstnanců. Díky tomu mohou zaměstnavatelé i zaměstnanci na vlastní kůži vyzkoušet přínos celého nástroje.

Garance vrácení peněz

Náš nástroj je unikátní. Jsme si jistí jeho přínosem, zejména je-li implementován dlouhodobě. Pokud ovšem s FeedBackem nebudete spokojeni, garantujeme Vám vrácení celé částky za naše služby.

Je optimální, aby se celý proces FeedBacku opakoval jednou ročně
nebo průběžně (v případě většího počtu zaměstnanců!

Cena nástroje E-FeedBack

Nástroj E-FeedBack můžete využít ve třech formách (osobní, internetová nebo aplikace MyFeedBack) za velmi zajímavé ceny...

Ceník E-FeedBackuPro všechny typy firem

Naše služby přizpůsobíme velikosti klienta, jeho profesnímu zaměření i finančním možnostem. K dispozici jsme jednotlivcům, živnostníkům, malým i velkým firmám a samozřejmě organizacím působícím ve veřejném nebo neziskovém sektoru. Využijte náš jedinečný nástroj E-FeedBacku.

 • přizpůsobení velikosti a zaměření klienta - jsme zde pro jednotlivce, malé a velké firmy nebo státní instituce či neziskový sektor
 • individuální přístup ke každému požadavku - každý klient je jiný, tedy i požadavky na E-FeedBack jsou jiné. Díky naší pružnosti dokážeme přizpůsobit E-FeedBeck téměř jakékoliv organizaci...
 • přizpůsobení ceny finančním možnostem klienta - naše služby můžeme přizpůsobit Vašim finančním možnostem. Obraťte se na nás!
 • pomůžeme skvělým projektům a myšlenkám - neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, jistě nalezneme řešení. Rádi také podpoříme a pomůžeme zajímavým projektům, myšlenkám nebo aktivitám...

Přínosy zavedení

Vhodně a dlouhodobě aplikovaný FeedBack může výrazně pomoci každé firmě v jejím každodenním životě. Každá firma je jiná, má jiné plány a cíle a možnosti rozvoje. Proto může být zpětná vazba zaměstnanců silným a důležitým nástrojem pro zaměstnance i vedoucí pracovníky nebo majitele.

Zpětná vazba zaměstnanců tak může pomoci mimo jiné v těchto oblastech:

 • získat náskok před konkurencí a upevnit pozici na trhu
 • správně motivovat zaměstnance
 • omezit možnost ztráty "kvalitního a nespokojeného zaměstnance"
 • výrazně omezit krádeže a zpronevěru
 • maximálně zlepšit vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci i vedoucími pracovníky
 • pomoci zaměstnancům v případě jejich únavy, vyčerpání a demotivace
 • snížit provozní náklady firmy
 • dát prostor pro realizaci zajímavých podnětů, nápadů, námětů a impulzů ve firmě i nabídce firmy klientům
 • ušetřit fyzickou a psychickou námahu zaměstnanců i vedoucích pracovníků
 • nalézt chybějící budoucí zaměstnance
 • nadchnout a správně motivovat k inovacím a zajímavým myšlenkám
 • a především - co nejlépe využít lidský potenciál každé firmy


Nutnost zavedení

Zjistit, co si myslí zaměstnanci firmy a jak celou firmu vnímají, jaké mají problémy, plány nebo vize je dnes prakticky nutností pro každou firmu, která si klade za cíl dlouhodobě a stabilně působit na trhu. Dnešní doba není jednoduchá, v mnoha oborech je velmi silná konkurence, je vyvíjen velký tlak na majitele a vedoucí pracovníky. To samozřejmě platí také o zaměstnancích.

Negativní jevy v podnikatelském prostředí, které může vhodně a dlouhodobě aplikovaný E-FeedBack výrazně eliminovat:

 • silné konkurenční prostředí
 • nedostatek loajálních zaměstnanců a lidských zdrojů
 • častá snaha "přetáhnout" kvalitního zaměstnance ke konkurenci
 • krádeže a zpronevěra ze strany zaměstnanců i vedoucích pracovníků
 • špatné mezilidské vztahy na pracovišti
 • demotivovaní a unavení zaměstnanci
 • vysoké provozní náklady firmy
 • vysoký tlak na neustálé úspory nákladů od zákazníků
 • problém nadchnout zaměstnance pro nové nápady, inovace nebo změny k lepšímu
 • nedostatek inovací a nových námětů, nápadů nebo impulzů v chodu firmy nebo v nabídce klientům

Využijte lidský potenciál

Prakticky skoro každý zaměstnanec je v něčem dobrý. Má různá obdarování pro některé z činností. Je ovšem otázkou, zda-li tato obdarování využívá či nikoliv. To, jak zaměstnanec vnímá svou firmu, jakou má motivaci (zdaleka to není jen o financích) nebo přístup k práci - to je z velké části zapříčiněno pracovními podmínkami.

Nástroj E-FeedBack pomáhá lidem chtít rozvíjet svůj ponciál, své dary a nadání. Jsme rádi, když díky nástroji E-FeedBack můžeme pomoci zaměstnancům znovu nalézt radost ze své práce, chuť a zájem měnit a posouvat věci k lepšímu...
Víte, co si myslí Vaší zaměstnanci?

Jednou z nejvyšších, ne-li mnohdy nejvyšší, hodnotou každé firmy je její lidský potenciál. Na to se často zapomíná. Mnozí zaměstnanci jsou firmě loajální, mají dobré nápady, náměty a záleží jim na chodu firmy (mnohdy kvůli finančnímu zabezpečení). "Kvalita a spokojenost lidského potenciálu" by proto měla být pro každou správnou firmu prioritou. Zaměstnanci firmy se také pohybují v "běžném prostředí", setkávají se zákazníky, vidí jejich potřeby. Proto jejich názor může mít cenu zlata...

E-FeedBack zaměstnanců může zjistit například:

 • Co si myslí o vedení firmy a jejich vlastních nadřízených
  Jak se nadřízení chovají ke svým podřízeným, jak se chovají k zákazníkům, co by zaměstnanci zlepšili u svých nadřízených a co jim vadí, co je případně demotivuje, apod.
 • Co si myslí o jednotlivých zaměstnancích (kolektivu)
  Jak vnímají mezilidské vztahy ve firmě, co by se mohlo zlepšit a na čem zapracovat, co jim vadí u kolegů, co by naopak ocenili a zlepšili, kde jsou rezervy, co by pomohlo jim i kolegům...
 • Co si myslí o vizi firmy a o jejich plánech do budoucna
  Jaké mají povědomí o plánech a vizích firmy, jak se na tyto vize dívají z pohledu řadového zaměstnance, kde sami vidí potenciál a v čem sami vidí rezervy, apod.
 • Co si myslí o "správném fungování firmy"
  Jak vnímají chod firmy, jsou správně nastaveny procesy a postupy ve firmě?
 • Co si myslí o zákaznících a obchodních partnerech firmy
  Jaký je jejich pohled na zákazníky a partnery firmy? Je co zlepšit, změnit, upravit?
 • Co by zlepšili ve firmě ve vztahu k financím, pracovnímu prostředí, pro zákazníky...
  Jaké jsou možnosti úspory nákladů, zvýšení bezpečnosti, zlepšení kvality pracovnního prostředí, spokojenosti zaměstnanců a jejich loajality, co je možné udělat pro zákazníky...
 • Jaké mají nápady a náměty na zlepšení  z pohledu fungování firmy
  Jak zefektivnit činnost firmy, jak snížit pracovní náročnost, jak ušetřit čas a námahu a zároveň zachovat co největší kvalitu služeb nebo výrobků, jak zjednodušit firemní postupy, apod.
 • Jaké mají nápady na nové výrobky a služby - inovaci ve vztahu ke klientům firmy
  Co vnímají za důležité, co chtějí a co chybí zákazníkům, jak zlepšit nabídku výrobků a služeb pro zákazníky, kde jsou "díry na trhu", kde jsou mezery v nabídce firmy i konkurence...
 • Kde hledat úspory a zvýšit efektivitiu, omezit krádeže, zlepšit vztahy na pracovišti...
  Jak by firma mohla ušetřit, jak by mohla zvýšit svojí efektivitu, jak omezit krádeže a ve kterých oblastech (provozech) se nejvíce krade nebo zpronevěřuje, jak zlepšit vztahy v kolektivu...
 • Co je trápí, s čím by potřebovali pomoc v pracovním i osobním životě
  Jaké mají osobní problémy a kvalitu života vůbec. Co by jim pomohlo žít kvalitnější život a potažmo co má vliv na jejich pracovní výkon, jaký je jejich zdravotní, fyzický i psychický stav...
 • a další oblasti, které mohou výrazně pomoci zaměstnancům a potažmo samotné firmě...

Vyberte tu nejlepší formu

Osobní

Osobně se setkáme se zaměstnanci

Internetová

Komunikujeme se zaměstnanci on-line

Aplikace MyFeedBack

Vše si řídíte sami

Unikátní nástroj E-FeedBack je jedinečný. Snažíme se poskytnout ty nejlepší služby, na co nejvyšší úrovni s cílem poskytnout klientovi tu největší přidanou hodnotu. Tomu odpovídá i speciální know-how E-FeedBacku, které se neustále zdokonaluje. Zároveň klademe důraz na odbornost a profesní, tématickou i lidskou kvalitu jednotlivých spolupracovníků.
Osobní forma

Osobní setkání s vybranými zaměstnanci je vždy nejlepší. Můžeme si tak v klidu říci o všem, co je trápí, nad čím přemýšlí nebo co by navrhovali změnit. Se zaměstnanci se snažíme budovat vztah založený na vzájemné důvěře. Osobní forma nejlépe pomůže zjisti potřeby dané firmy a jednotlivých zaměstnanců. Díky této formě můžeme pružně reagovat na jednotlivé podněty zaměstnanců a co nejpřesněji sdělit majitelům nebo vedoucím pracovníkům klíčové informace.

 • efektivnější a podrobnější forma E-FeedBacku
 • můžeme osobně oslovit každého zaměstnance, navázat osobní vztah
 • zajímavější výsledky díky osobnímu kontaktu se zaměstnanci
 • přístup ke speciálnímu know-how

Cena osobní formy: 1 000,- až 1 400,- Kč bez DPH / zaměstnanec
Konečná cena je stanovena individuálně podle klienta (velikost firmy, počet zaměstnanců zahrnutých do E-FeedBacku, profesní zaměření klienta...)
Více informací >>>Internetová forma

Se zaměstnanci komunikujeme on-line prostřednictvím internetu. Tato forma je levnější, než-li osobní. Je také možné oslovit daleko více zaměstnanců a zjistit jejich pohled na firmu. Internetová forma je jedním z moderních nástrojů E-FeedBacku, který může vyhovovat právě Vaší firmě. Je také za velmi zajímavou cenu.

 • levnější a rychlejší forma E-FeedBacku
 • možné oslovit větší počet zaměstnanců daleko rychleji
 • nezatěžuje firmu nutností organizace práce při plánování setkání se zaměstnanci
 • přístup ke speciálnímu know-how

Cena internetové formy: 600,- až 800,- Kč bez DPH / zaměstnanec
Konečná cena je stanovena individuálně podle klienta (velikost firmy, počet zaměstnanců zahrnutých do E-FeedBacku, profesní zaměření klienta...)
Více informací >>>Aplikace MyFeedBack

Internetová forma komunikace s Vašimi zaměstnanci. Prostřednictvím speciální internetové aplikace si sami připravíte témata otázek a vše následně vyhodnotíte. Do celého procesu tedy nijak nezasahujeme a vše si řídíte sami. Samozřejmě rádi Vám poradíme. Jedná se o nejlevnější formu E-FeedBacku. Určitou nevýhodou může být ovšem strach zaměstnanců otevřeně říci svůj názor díky chybějícím nezávislým mediátorům a s tím spojené garanci anonymity

 • nejlevnější forma E-FeedBacku
 • webová aplikace, díky které můžete se svými zaměstnanci pracovat neomezeně
 • prostor pro FeedBack nebo náměty na zlepšení Vašich zaměstnanců kdykoliv a kdekoliv
 • neomezené možnosti růstu firmy, zlepšování firemní kultury nebo například realizaci dobrých nápadů
 • přístup ke speciálnímu know-how

Cena internetové formy: 79,- Kč bez DPH / zaměstnanec / měsíc
Cena je konečná a zahrnuje kompletní technické zajištění. Neplatíte již žádné další platby - např. zřízení služby, apod.
Více informací >>>Nemáte co ztratit

Věříme, že náš nástroj E-FeedBack je přínosem každé firmě a organizaci. Naším klientům garantujeme vrácení finančních prostředků v případě nespokojenosti. Přesněji řečeno: nebudete-li spokojeni s našimi službami, nebudeme Vám fakturovat dohodnutou částku za naše služby.

Můžete tak prakticky zcela bez jakýchkoliv nákladů a problémů náš nástroj vyzkoušet a sami se přesvědčit o jeho přínosu :-).