Co si myslí Vaší zaměstnanci

Co si myslí Vaší zaměstnanci

Jednou z nejvyšších, ne-li mnohdy nejvyšší, hodnotou každé firmy je její lidský potenciál. Na to se často zapomíná. Mnozí zaměstnanci jsou firmě loajální, mají dobré nápady, náměty a záleží jim na chodu firmy (mnohdy kvůli finančnímu zabezpečení). "Kvalita a spokojenost lidského potenciálu" by proto měla být pro každou správnou firmu prioritou.

Zaměstnanci firmy se také pohybují v "běžném prostředí", setkávají se zákazníky, vidí jejich potřeby. Proto jejich názor může mít cenu zlata...

 

FeedBack zaměstnanců si proto klade za cíl zjistit zejména:

Co si myslí jednotliví zaměstnanci o firmě jako celku
Jaká je firemní kultura, jak vnímají značku firmy, její postavení na trhu...

Co si myslí o vedení firmy a jejich vlastních nadřízených
Jak se nadřízení chovají ke svým podřízeným, jak se chovají k zákazníkům, co by zaměstnanci zlepšili u svých nadřízených a co jim vadí, co je případně demotivuje, apod.

Co si myslí o jednotlivých zaměstnancích (kolektivu)
Jak vnímají mezilidské vztahy ve firmě, co by se mohlo zlepšit a na čem zapracovat, co jim vadí u kolegů, co by naopak ocenili a zlepšili, kde jsou rezervy, co by pomohlo jim i kolegům...

Co si myslí o vizi firmy a o jejich plánech do budoucna
Jaké mají povědomí o plánech a vizích firmy, jak se na tyto vize dívají z pohledu řadového zaměstnance, kde sami vidí potenciál a v čem sami vidí rezervy, apod.

Co si myslí o "správném fungování firmy"
Jak vnímají chod firmy, jsou správně nastaveny procesy a postupy ve firmě?

Co si myslí o zákaznících a obchodních partnerech firmy
Jaký je jejich pohled na zákazníky a partnery firmy? Je co zlepšit, změnit, upravit?

Co by zlepšili ve firmě ve vztahu k financím, pracovnímu prostředí, pro zákazníky...
Jaké jsou možnosti úspory nákladů, zvýšení bezpečnosti, zlepšení kvality pracovnního prostředí, spokojenosti zaměstnanců a jejich loajality, co je možné udělat pro zákazníky...

Jaké mají nápady a náměty na zlepšení  z pohledu fungování firmy
Jak zefektivnit činnost firmy, jak snížit pracovní náročnost, jak ušetřit čas a námahu a zároveň zachovat co největší kvalitu služeb nebo výrobků, jak zjednodušit firemní postupy, apod.

Jaké mají nápady na nové výrobky a služby - inovaci ve vztahu ke klientům firmy
Co vnímají za důležité, co chtějí a co chybí zákazníkům, jak zlepšit nabídku výrobků a služeb pro zákazníky, kde jsou "díry na trhu", kde jsou mezery v nabídce firmy i konkurence...


Kde hledat úspory a zvýšit efektivitiu, omezit krádeže, zlepšit vztahy na pracovišti...
Jak by firma mohla ušetřit, jak by mohla zvýšit svojí efektivitu, jak omezit krádeže a ve kterých oblastech (provozech) se nejvíce krade nebo zpronevěřuje, jak zlepšit vztahy v kolektivu...

Co je trápí, s čím by potřebovali pomoc v pracovním i osobním životě
Jaké mají osobní problémy a kvalitu života vůbec. Co by jim pomohlo žít kvalitnější život a potažmo co má vliv na jejich pracovní výkon, jaký je jejich zdravotní, fyzický i psychický stav...

a další oblasti, které mohou výrazně pomoci zaměstnancům a potažmo samotné firmě...

 

Page generated in 2.527 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál